Cột đá đồng trụ ĐẸP, Cột đá vuông. Đá mỹ nghệ Tuyên Bích nhận làm cột đá cho Nhà thờ họ/nhà thờ tổ, Đình Chùa, Miếu thờ, Điện thờ, Khu lăng mộ đá…trên Toàn Quốc.
Cột đá đồng trụ ĐẸP-3