Nhận làm Con giống đá: sư tử đá, hổ đá, báo đá, nghê đá, tỳ hưu đá, trâu đá, ngựa đá, lợn đá, chó đá, voi đá, rùa đá, rồng đá…ĐẸP trên Toàn Quốc
Con giống đá-27