Tượng đá quan âm

Tượng đá Quan Âm 1000 tay

Liên hệ: 0982.886.928

Phật bà Quan âm

Liên hệ: 0982.886.928