Đá mỹ nghệ Tuyên Bích nhận làm chân tảng đá, bán chân tảng đá, tảng bồng đá, tảng cột đá, chân kê cột đá nhà thờ họ, chân kê cột gỗ bằng đá của Nhà thờ họ/nhà thờ tổ, đình chùa,….
Mẫu chân tảng đá ĐẸP-5