Khu lăng thờ

Liên hệ: 0982.886.928

Cầu đá kiến trúc đẹp

Liên hệ: 0982.886.928

Đài phun nước đá

Liên hệ: 0982.886.928

Tháp Bi 2m

Liên hệ: 0982.886.928